Jobs

GAME DESIGNER – KỊCH BẢN GAME

* CÔNG VIỆC: – Lên ý tưởng, thiết kế kịch bản đầy đủ chi tiết game mobile theo yêu cầu: tính năng, nội dung… – Xây dựng level, đánh giá, phân tích, cân bằng game; – Phối hợp với bộ […]

Our Partners

Unity

Facebook

Adword